SEVERSKÉ
JAZYKY

NEWS – NOVINKY

Rubrika: uvodní strana - pozice 2

31. 07. 2022

Nová učebnice norštiny pro vizuální generaci

V září 2022 byla vydána nová učebnice norštiny Norský svět. Základy norského jazyka a reálií, která je primárně určená pro výuku neoborových studentek a studentů na Univerzitě Karlově. Učebnice poutavě seznamuje s jazykem a reáliemi Norska prostřednictvím svérázných ilustrací a fotografií. Doprovodný vizuální materiál Vás doslova vtáhne do norského světa. Pojďte se učit norsky!

 

COPYRIGHT: FHS UK 2021 – 2024
Top envelopecross