Jazykové perličky

???

Přestože Dánsko a Česko spolu nesousedí, mají mnoho společného. Dílem jistě skrze Německo, které ovlivňovalo obě země co do stravy (párky, pivo, brambory) i jazyka a vzdělanosti. Dalším společným jmenovatelem je smysl pro (černý) humor, ironii, satiru.
Mezi jazykové zajímavosti patří např. české neříct ani muk a jeho ekvivalentní dánský frazém: ikke at sige et muk; české koště, dánsky en kost (srov. něm. Besen). Oblíbená průpovídka pít jako Dán se v Dánsku obrací severněji, Dánové říkají „pít jako Švéd“. Další zajímavým posunem je anglický výraz pro sladké pečivo: Danish pastry, v Dánsku se označuje Wienerbrød tedy vídeňský chléb.

Ve spojitosti s Dánskem si mnozí ze všeho nejdřív vybaví stavebnici Lego, víte ovšem, že vzniklo ze spojení slov: leg godt, což znamená hezky si hraj?

A věděli jste, že v dánštině neexistuje slovo prosím? Pro vyjádření zdvořilosti, jak jsme zvyklí, je potřeba znát celý arzenál zdvořilostních frází pro písemnou i ústní komunikaci (Må jeg godt; Må jeg bede om; Kan du være sød; Kunne du ikke lige; venligst…)

zvláštní grafémy:
Æ, æ
Ø, ø
Å, å (někdy psáno i jako Aa, aa, např. město Aalborg)
Tato písmena se vyskytují na úplném konci dánské (i norské) abecedy

Počítání do deseti:
en
to
tre
fire
fem
seks
syv
otte
ni
ti

Překvapivé mohou být vyšší číslovky, např. padesát se řekne halvtreds – proč? Je to zkrácenina původního halvtre sinds tyve, což znamenalo dva a půl krát dvacet; obdobně také sedmdesát (halvfjerds) a devadesát (halvfems).

Člun pluje po moři. Båden sejler på havet.

Pozdravy:
Hej! Dav! Davs! Goddag!
Hej-hej! Farvel!

Tak. Díky.
Tak skal du have. Děkuju.
Mange tak. Mockrát děkuju.
Tusind tak. Tisíceré díky!

Hvor kommer du fra? Odkud jsi?
Jeg kommer fra Tjekkiet. Jsem z Čech.
Hvad hedder du? Jak se jmenuješ?
Jeg elsker dig. Miluji tě.

pro nás legrační úsloví:

Der er ingen ko på isen
(na ledu není kráva) – v tom nebude problém

At gå agurk
(srov. anglické go bananas) – zešílet

Jeg er en heldig kartoffel
(jsem šťastná brambora) – mám kliku

som sild i en tønde
(jako slaneček v sudu) – jako sardinky

det blæser 7 pelikaner
(fouká sedm pelikánů)
en halv pelikan
(půl pelikána) – fičí půl pelikána

at have en fod i hver lejr
(stát každou nohou v jiném táboře) – sedět na dvou židlích zároveň

at trække torsk i land
(táhnout tresku na souš) – chrápat jako dřevorubec

en lækker sild
(chutný slaneček) – pěkná holka, roštěnka, kočka

prelle af som vand på en gås
(odrazit se jako voda od husy) – jako hrách o zeď

gå i ged
(jít do kozy) – jít do kopru

at have rotter på loftet
(mít na půdě krysy) – straší mu ve věži

pakke sine sydfrugter
(sbal si jižní ovoce) – sbal svých pět švestek

Nejdelší dánské slovo bylo v roce 1993 dokonce zapsáno do Guinessovy knihy rekordů.
Dánština stejně jako němčina tvoří kompozitní složeniny, ale zdaleka si na ně nepotrpí tolik jako právě němčina. Nejdelším slovem je tedy oficiálně: Speciallægepraksisplanlægningsstabiliseringsperiode

Naopak nejkratším podstatným jménem je slovo ostrov ø, které po připojení určitého členu ztrojnásobí svou délku: øen, stejný případ je slovo řeka: å, åen.

vtípky, co pobaví v Dánsku cizince (znalé angličtiny):

Fart kontrol
– speed restriction area (nikoli kontrola prdů)

fartplan
– jízdní řád (nikoli prdící plán)

slutspurt
– finální výprodej (nemá nic společného s anglickým slut – lehká děva)

fagfolk
– odborníci (nikoli gayové)


Co naopak angličtináře pobouří?

Naprosté nadužívání slova fuck.

jazykolamy:

Rødgrød med fløde
– dal bych překlad?

Fisker Frits fisker friske fisk.
– dal bych překlad?

Slagteren sad nede i kælderen og pillede spæk
– dal bych překlad?

Napsal bych o co jde v odkazu...
http://www.tongue-twister.net/da.htm

COPYRIGHT: FHS UK 2021 – 2024
Top envelopecross