KDO JAZYKEM MLUVÍ, POČTY, TERITORIA

Romština se řadí mezi indoevropské jazyky, a to do skupiny indických jazyků. Ve Skandinávii má svou místní variantu, nazývanou romanés , jejíž lexikum je ovlivněno vedle iránských, balkánských i středoevropských jazyků i kontaktem se skandinávskými jazyky.

 

- Přijde Vám, že textu ke skandinávské romštině tu máme příliš málo? Spojte se s námi a pomozte nám vypracovat obsáhlejší příspěvek. -

 

 

 

COPYRIGHT: FHS UK 2021 – 2024
Top envelopecross