Variabilita jazyka

???

V roce 2003 založilo dánské ministerstvo kultury pracovní skupinu, která dostala za úkol zmapovat, do jaké míry se dánština vytrácí ve vědních oborech, vzdělání a podnikatelské sféře, kde se silně rozmáhá angličtina, z níž se přebírá mnohá odborná terminologie.

Výbor navrhl strategii dvou paralelních jazyků: dánština má být obecně hlavním jazykem při vysokoškolském vzdělávání, ovšem na poli vědy se mohou stejně dobře rozvíjet dánština, angličtina i jiné jazyky s tím, že právě odborná sféra nese odpovědnost za to, aby se dánština neupozaďovala a ve vývoji nezakrňovala.

Zároveň skupina vypracovala řadu doporučení zaměřených na rozvoj znalosti a aktivního užívání správných jazykových norem, jazyka užívaného v úřední komunikaci, médiích, literatuře a filmu.

COPYRIGHT: FHS UK 2021 – 2024
Top envelopecross