KDO JAZYKEM MLUVÍ, POČTY, TERITORIA

V současnosti mluví finsky asi 4,8 milionu obyvatel Finska a 200–300 000 obyvatel Švédska – jedná se zejména o potomky Finů, kteří na západ odcházeli v krizových dobách v různých vlnách za prací.

Nezanedbatelné finskojazyčné komunity jsou také v Norsku, USA, Kanadě a Rusku.

Kromě finštiny uvádí finská ústava jako tzv. národní jazyk (kansalliskieli) země také švédštinu, kterou jako svou mateřštinou hovoří největší místní jazyková menšina – finští Švédové. Těch je necelých 300 000 (tedy asi 5,2 % populace Finska) a obývají zejména jižní a západní pobřeží a pak do jisté míry autonomní Ålandské ostrovy.

Úředními jazyky jsou ve Finsku také sámština, romština a znakový jazyk.

 

 

COPYRIGHT: FHS UK 2021 – 2024
Top envelopecross