KDO JAZYKEM MLUVÍ, POČTY, TERITORIA

Dánština je severogermánský jazyk, kterým mluví cca šest milionů lidí. Kromě Dánska se dánštinou hovoří také v jižním Šlesviku (ve Flensborgu tvoří cca 20 %) na Faerských ostrovech a v Grónsku. Dánština a norština (bokmål) jsou si velmi podobné, celkově jsou velmi blízké i švédštině.

Úředním jazykem je či byla dánština také v dalších částech Dánského království, tedy na dnes autonomních Faerských ostrovech (kde je prvním jazykem faerština, celkový počet obyvatel činí 50 000) či v rovněž autonomním Grónsku (kde je prvním jazykem grónština a celkový počet obyvatel činí taktéž 50 000). Do roku 1944 k Dánskému království patřil také Island, kde tudíž byla dánština úředním jazykem, a do roku 1814 se dánsky mluvilo i v Norsku.

V bývalých koloniích v Karibiku, Africe a Asii lze stopy po dánštině najít nanejvýše v místních názvech.

 

COPYRIGHT: FHS UK 2021 – 2024
Top envelopecross