Otevřenost vlivům

Dánština se v průběhu druhého tisíciletí etablovala bezmála ve všech oblastech – v církvi, vojenství, medicíně, společenském životě apod. Mezi lety 1800 až 1950 došlo k unikátnímu stavu, kdy dánština dostačovala pro označení čehokoli a komunikaci na jakékoli úrovni. Před obdobím dánského „národního obrození“ na počátku 19. století existovala dánština na území Dánského království vedle jiných jazyků, např. latiny, němčiny či francouzštiny. Od druhé světové války čím dál intenzivněji přebírá jak slovní zásobu, tak gramatické tendence z angličtiny, především na poli vědy a obchodování, ale i společenského života, kdy do dánštiny pronikají trendy anglické výrazy, ba celé fráze a věty.

V současném Dánsku se hovoří snad více než sty různými jazyky, dánštinu ale kromě již zmíněné angličtiny ovlivnily etnolekty turecké a grónské menšiny.

Výpůjčky z dánštiny do grónštiny: telefoni (telefon), motoori (motor), viini (víno), agurki (okurka).

Dánské vlivy v Anglii v 9. a 10. století n. l. (kraj nazývaný The Danelaw, Danelagen nebo anglické území pod nadvládou Dánů), aneb dánština v dnešní angličtině a Anglii.

to sail – at sejle (plout)

knife – en kniv (nůž)

husband – en husbånd (manžel)

window – et vindue (okno)

 

města končící na

-by (Selby, Whitby)

-thorpe (Scunthorpe)

-ton

COPYRIGHT: FHS UK 2021 – 2024
Top envelopecross