Faerština v ČR

Faerština je v České republice prakticky neznámá. Jako jazyk není ani v širším povědomí veřejnosti, nemluvě o její praktické znalosti.

V češtině zatím žádné materiály ke studiu faerštiny publikovány nebyly.  V České republice se občas konají úvodní kurzy faerštiny na Ústavu germánských studií FF UK. Základům faerštiny se lze také naučit ve Skandinávské jazykové škole.

Ačkoli dánsky psaná faerská literatura není u nás úplně neznámá (především skrze díla Williama Heinesena), z literatury psané faersky nebylo do češtiny přeloženo nic, s výjimkou jednoho nepatrného zlomku (několik strof balady o Sigurdovi v rámci knihy Severské balady v překlad Lad. Hegera).

V roce 2021 se chystá vůbec první kniha přeložená přímo z faerštiny do češtiny, půjde o sbírku faerských pověstí a pohádek.

COPYRIGHT: FHS UK 2021 – 2024
Top envelopecross