KDO JAZYKEM MLUVÍ, POČTY, TERITORIA

Faerština je úředním jazykem Faerských ostrovů a zároveň nejmenším ze současných severogermánských jazyků. Faersky hovoří cca 48 tisíc obyvatel Faerských ostrovů a asi 25–30 tisíc Faeřanů žijících jinde, zejména v Dánsku. Druhým úředním jazykem je na Faerských ostrovech dánština. Zdaleka nejpočetnější menšinu na Faerách tvoří Dánové a po nich Islanďani. Imigranti ze vzdálenějších krajů pocházejí hlavně z asijských zemí, zejména z Filipín a Thajska.

 

COPYRIGHT: FHS UK 2021 – 2024
Top envelopecross