Otevřenost vlivům

Meänkieli jako jazyk v podstatě vznikl v důsledku silného švédského vlivu na severofinská nářečí, jimiž se mluvilo na švédské straně řeky Tornio. Vždy šlo ovšem o vlivy geograficky blízkých jazyků, se kterými se mluvčí meänkieli často setkávali. V současné době je meänkieli opětovně ovlivňován i moderní finštinou, se kterou jsou nejčastěji v kontaktu mluvčí východního nářečí meänkieli (v obcích Haparanda, Övertorneå a Pajala). Další vlivy přicházejí ze severu, kde dochází ke kontaktu se sámštinou. Ta nejvíce ovlivnila severní nářečí meänkieli (v obci Kiruna).

            V současné době vedle sebe mnohdy existují paralelně dva výrazy pro tutéž věc, přičemž jeden je dědictvím z původních finských nářečí, zatímco ten druhý představuje novou výpůjčku, obvykle ze švédštiny. Příkladem je dvojice slov kieli a sprooki (jazyk), která vycházejí z finského kieli a švédského språk (téhož významu).

 

COPYRIGHT: FHS UK 2021 – 2024
Top envelopecross