ÚVOD O JAZYCE

Meänkieli je jedním z nejmenších a také nejmladších severských jazyků. Status oficiálního menšinového jazyka získal teprve v roce 2000 a nejoptimističtější odhady počtu mluvčích uvádějí 70 000. Kořeny meänkieli můžeme hledat na počátku 19. století, kdy došlo k oddělení Finska od Švédska (1809), ale část finsky mluvících obyvatel tehdy zůstala na švédské straně hranice. Jejich jazyk se pak dalších dvě stě let vyvíjel jen s omezeným kontaktem s finštinou, ale naopak pod silným vlivem švédštiny. Pro ty, kdo dobře ovládají finštinu i švédštinu, je meänkieli poměrně srozumitelný, ale postupem času už se v něm začínají projevovat i vlastní inovace.

Přestože název meänkieli může znít tajemně a neproniknutelně, nehledejte za tím nic složitého: vznikl totiž prostým spojením slov meän (náš) a kieli (jazyk). Ve Švédsku se můžete setkat ještě s termínem tornedalsfinska (finština z údolí Tornio), který se hojně používal v 19. a 20. století. Údolí Tornio je pro mluvčí meänkieli klíčový pojem, protože jazyk je s touto oblastí velmi úzce spjatý. Jenže možná právě kvůli tomu, na jak malém a odlehlém území se používá, je meänkieli mimo hranice severských zemí prakticky neznámým pojmem.

Velkou zásluhu na propagaci a podpoře meänkieli má především Národní spolek švédských obyvatel údolí Tornio (Svenska Tornedalingars Riksförbund), který vznikl v roce 1981. Tento spolek mimo jiné v roce 2013 uznal dva oficiální symboly jazyka a kultury meänkieli: samostatnou vlajku, zvanou meänflaku, kterou tvoří tři vodorovné pruhy (žlutý, bílý a modrý), a oficiální svátek, který se slaví 15. července.

 

 

Pár slovíček pro porovnání

 • aviisi = noviny (fin. sanomalehti, šv. tidning)
 • daatturi = počítač (fin. tietokone, šv. dator)
 • hei = ahoj (fin. hei, šv. hej)
 • färi = barva (fin. väri, šv. färg)
 • joki = řeka (fin. joki, šv. å)
 • kieli (lze i: sprooki) = jazyk (fin. kieli, šv. språk)
 • kiitos = děkuji (fin. kiitos, šv. tack)
 • kläppi = dítě (fin. lapsi, šv. barn)
 • kranni = soused (fin. naapuri, šv. granne)
 •  
 • meän = náš, naše (fin. meidän, šv. vår, vårt)
 • minuriteetti = menšina (fin. vähemmistö, šv. minoritet)
 • nimi = jméno (fin. nimi, šv. namn)
 • piili = auto (fin. auto, šv. bil)
 • potati = brambora (fin. peruna, šv. potatis)
 • praatata = mluvit (fin. puhua, šv. prata)
 •  
 • rakastaa = milovat (fin. rakastaa, šv. älska)
 • telefooni = telefon (fin. puhelin, šv. telefon)
 • Tjekki = Česko (fin. Tšekki, šv. Tjeckien)
 • yniversiteetti = univerzita (fin. yliopisto, šv. universitet)
 • äpyli = jablko (fin. omena, šv. äpple)
COPYRIGHT: FHS UK 2021 – 2024
Top envelopecross