Odkazy

Archiv runových nápisů:

Na portálu Uppsalské Univerzity.

Staroseverské slovníky:

Cleasby, Richard; Vigfússon, Guðbrandur (1874), An Icelandic-English Dictionary, Oxford: Clarendon Press.

Zoëga, G. T. (1910), A Concise Dictionary of Old Icelandic.

Walter Baetke: Wörterbuch zur altnordischen Prosaliteratur.

Databáze staroseverských textů a jejich skandinávských překladů:

na portálu Heimstringa.no

Databáze výskytu slov v prozaických staroseverských textech:

A Dictionary of Old Norse Prose, University of Copenhagen.

Databáze skaldských básní:

Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages

 

COPYRIGHT: FHS UK 2021 – 2024
Top envelopecross