KDO JAZYKEM MLUVÍ, POČTY, TERITORIA

Švédština je jediným úředním jazykem ve Švédsku, kde představuje mateřskou řeč odhadem pro 9 milionů lidí, zbylými mluvčími v rámci Švédska jsou především přistěhovalci, kteří hovoří jinou mateřštinou. Je také druhým úředním jazykem v sousedním Finsku, a to díky početné švédskojazyčné menšině.

Švédsky ve Finsku hovoří téměř 300 000 obyvatel. Je ale jediným oficiálním jazykem ostrůvků autonomní finské provincie Ålandy (souostroví v Baltském moři mezi Stockholmem a finským Turku), které obývá asi 30 000 lidí. Početná švédsky hovořící menšina žila už od 13. století do druhé světové války také v Estonsku, po válce se nicméně výrazně oslabila.

Švédské kulturní a jazykové dědictví stále uchovávají i krajané ve Spojených státech amerických (asi 67 000 mluvčích), v menších počtech potom v Kanadě, Austrálii či Brazílii. Švédské menšiny žijí také v ostatních severských zemích, kde ovšem často dochází k rychlé asimilaci. V neposlední řadě je švédština jedním z oficiálních jazyků EU.

 

 

COPYRIGHT: FHS UK 2021 – 2024
Top envelopecross