Otevřenost vlivům

Švédština byla a je ovlivňována různými jazyky. S přijetím křesťanství samozřejmě přišla slova z latiny a řečtiny jako kyrka (kostel), präst (kněz), mässa (mše), paradis (ráj). Největší vliv na švédštinu měla díky hanzovnímu spolku a středověkému obchodu němčina. Některá původní staroseverská slova nahradila nová, německá, např. okno – dříve vindögga (srovnej anglické window) – fönster, panna – (maiden) – jungfru, platit – gäldabetala. Některá slova jsou doslovnými kalky z němčiny: bavlna – bomull z německého Baumwolle.

V období mocenského rozmachu Francie a za osvícenství se jazykem šlechty a vzdělanců stala francouzština. Podle slov, která se do švédštiny přejala, je kulturní statut francouzštiny jasně patrný: möbel (nábytek), balkong (balkón), parfym (parfém), kastrull (hrnec), ridå (opona), ateljé (ateliér), journalist (novinář). Většina francouzských slov se začala postupně transkribovat švédsky, aby psaná podoba lépe odpovídala výslovnosti.

V 19. století s rozvojem průmyslu a také sportu začíná převažovat vliv angličtiny: jobb (práce, zaměstnání), strejk (stávka), räls (železnice) turist (turista). Samozřejmě jsou patrné vlivy mezi švédštinou a finštinou, pochopitelně ve větší míře u finské švédštiny, která má řadu často doslovných překladů finských slov z oblasti práva a státní správy. Ve standardní švédštině je původně finským slovem například pojke (chlapec).

 

Z ostatních severských jazyků švédština přejala poměrně málo slov: norština – slalom, dánština – hänsyn (ohled), zkratkové slovo bil (auto), islandština – idrott (sport). V současné době je švédština obohacována hlavně slovy z jazyků přistěhovalců (arabština, perština, turečtina) a angličtiny, která je ve Švédsku prvním cizím jazykem, plynně ji ovládá většina obyvatel a stává se hlavním jazykem například na vysokých školách.

Moderní výpůjčky z angličtiny stále většinou podléhají švédské transkripci a dostávají se do švédského slovotvorného procesu (e-mail – mejl, sloveso mejla, date – dejt, tags – taggar).

Vzájemný vliv mezi češtinou a švédštinou byl z geografických i dalších důvodů poměrně malý. Do švédštiny proniklo české slovo robot, v češtině se zase používají švédská slova skansen, ombudsman, ribstole nebo hovorový výraz lux, luxovat pro vysavač a vysávat podle švédské značky Elektrolux.

COPYRIGHT: FHS UK 2021 – 2024
Top envelopecross