Islandština v ČR

Nejstarší české cestovatelské zprávy z Islandu pocházejí už z počátku 17. století, jinak se k nám ovšem informace o tomto ostrově, jeho jazyce a kultuře dostávaly dlouho jen zprostředkovaně přes německé prostředí. Mezi průkopníky přímého překladu staroseverské literatury patřil Emil Walter (1848–1912), autor prvního překladu hrdinských písní Starší Eddy.

Uceleného převodu kompletní Eddy a vybraných staroislandských ság se později ujal Ladislav Heger (1902–1975). Ústřední osobností moderního česko-islandského kulturního kontaktu se na několik desetiletí stala především Helena Kadečková (1932–2018), která se osobně znala s mnoha islandskými spisovateli 20. století, přeložila do češtiny řadu vynikajících děl především soudobé islandské literatury a dlouhodobě vyučovala (nejen) islandský jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Za svou činnost získala Řád islandského sokola (1991), Medaili svatého Olafa (1997) a titul rytíř I. třídy Norského královského řádu za zásluhy (2003).

O další překlady z bohatého fondu islandské literatury – od té nejstarší až po nejmodernější – v současné době systematicky pečuje např. Jiří Starý, Marie Novotná, Lucie Korecká, David Šimeček, Marta Bartošková, Lenka Zimmermannová nebo Martina Kašparová.

V České Republice je možné se islandštinu učit na vybraných jazykových školách. Úvodní kurzy příležitostně vypisuje také oddělení skandinavistiky Univerzity Karlovy.

COPYRIGHT: FHS UK 2021 – 2024
Top envelopecross